Prinsbekendmaking 2018

Op zaterdag 10 november was het tijd om onze jubileum prins bekend te maken. Om 23.11 was het tijd om Berry van der Lit naar voren te roepen, en om hem de versierselen om te hangen die bij het prinsschap horen.
En het beef nog lang onrustig......