ALV

De zomer is in volle gang, toch alvast een herinnering aan de eerste ALV van het seizoen.

 

ALV c.v. De Kwakbollen

Donderdag 3 september, aanvang 20.30 uur in de Kwakbollenruimte.

De leden van het calamiteitenteam willen hun aandeel in dit team langzamerhand gaan afbouwen en willen hun kennis graag overdragen aan nieuwe leden van dit team. Interesse? Meld je dan aan bij één van de bestuursleden. Bij voorbaat dank !