Optocht in de Kwakbollenpoel gecanceld

Lieve Kwakbollen en Kwakbollerinnen,

We hebben een tijdje geleden aangegeven dat we uiterlijk 1 november 2021 duidelijkheid zouden geven inzake de carnavalsoptocht in de Kwakbollenpoel.

Na lang beraad en veel overleg met allerlei instanties moeten we jullie helaas mededelen dat we de optocht in de Kwakbollenpoel niet kunnen laten plaatsvinden. De regels die door de Veiligheidsregio Utrecht zijn opgelegd maken het voor ons onmogelijk om dit grootse evenement in goede banen te leiden. Zo is onder andere bepaald dat wij iedereen moeten controleren op een QR-code omdat de optocht als een evenement moet worden beschouwd. Om dit goed te doen moeten wij het gehele dorp afsluiten, wat niet haalbaar is.

Maar geen optocht betekent niet dat wij niets gaan organiseren. We zijn volop bezig om onze feesten in onze Leutbunker Dezibel realiteit te maken.

Want wij gaan door….altijd!

Hou onze sociale media kanalen en website in de gaten voor alle informatie.