De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van CV de Kwakbollen (http://www.kwakbollen.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van CV de Kwakbollen betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van CV de Kwakbollen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van CV de Kwakbollen berusten bij CV de Kwakbollen. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van CV de Kwakbollen is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan CV de Kwakbollen, info@kwakbollen.nl.

Privacyverklaring
Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door CV de Kwakbollen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van CV de Kwakbollen geeft CV de Kwakbollen geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van CV de Kwakbollen.

CV de Kwakbollen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van CV de Kwakbollen, de onmogelijkheid de website van CV de Kwakbollen te gebruiken, uit de levering van diensten door CV de Kwakbollen of het gebrek aan levering van diensten door CV de Kwakbollen.

Wijzigingen
De inhoud van de website van CV de Kwakbollen wordt regelmatig bijgewerkt. CV de Kwakbollen behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van CV de Kwakbollen te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 2-3-2016