De proclamatie van Prins Dagobert XLVIII
Bas de Jong – 2023

Wij, Prins Dagobert XLVIII, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de raad van elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van Houten tot Dezibel,

Grootmeester in het inbouwen van witgoed en BBQ-en op donkere dagen,
Bijgestaan door mijn prinses Marloes,

Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken,
Verorderen en bepalen de volgende elf regels:

Ten Eerste:
Dat iedereen blij is dat we eindelijk weer een volwaardig carnaval mogen vieren en dat dit nooit meer zal veranderen.
Ten Tweede:
Dat het bouwen van huizen in Harmelen in een veel hogere versnelling moet,
zodat de starters tenminste echt in het dorp kunnen starten.
Ten Derde:
Dat de septembermarkt weer terug zal keren. Een dag voor jong en oud.
Ten Vierde:
Dat het enige grensoverschrijdende gedrag tijdens carnaval zal zijn dat iedereen wil blijven om te helpen schoonmaken.
Ten Vijfde:
Dat iedereen vooral de lokale ondernemers blijft steunen, zodat zij hun bestaansrecht niet zullen verliezen.
Ten Zesde:
Dat de hoge inflatie geen negatieve invloed zal hebben op het kopen van munten.
Ten Zevende:
Dat je ondanks de verwachte drukte tijdens carnaval korter in de rij zal staan bij de kwakbollen dan op Schiphol.
Ten Achtste:
Dat gelet op de hoge energiekosten je jezelf maar beter warm kan komen houden in ons Dezibel.
Ten Negende:
Dat ons Dezibel er qua energiekosten warmpjes bij zit, dankzij al die nieuwe zonnepanelen op het dak.
Ten Tiende:
Dat iedereen zijn best gaat doen om elkaar een geweldig carnaval te geven.
Ten Elfde:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:
“Carnaval? Komt goed!”.

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsleden:

Mijn Opper, Marco van Schaik, mijn steun en toeverlaat tijdens deze drukke dagen.
Specialist in het sluiten van prinselijke huwelijken.
Marco Nolte: Raadsheer voor het betere versierwerk.
Specialist in het record halen voor langstzittend Raadslid.
Martijn Kerste: Raadsheer voor familiezaken.
Specialist in het proberen op te zetten van een kattenkwaad commissie.
Willibrord van Breukelen: Raadsheer voor onderwijszaken.
Specialist van het hebben van een oude ziel in een jong lichaam.
Bram Sistermans: Raadsheer voor sociale zaken.
Specialist in het moeten opbouwen en afbreken van zijn eigen feestjes.
Patrick van der Ven: Raadsheer voor Moterclubzaken.
Specialist in het alweer moeten gaan werken wanneer de rest pas naar bed gaat.
Stijn van Dijk: Raadsheer voor supermarktzaken.
Specialist in het nooit naar huis willen gaan.
Berry van der Lit: Raadsheer voor het betere klaverjaswerk.
Specialist in het willen dragen van alle mogelijke steken.
Huib Klok: Raadsheer voor Disneyzaken.
Specialist in het groter fan zijn hiervan dan het gemiddelde kind.
John Eijndhoven: Raadsheer voor buszaken.
Specialist in het vervoeren van iedereen van de wal in de sloot.
Timon Tummers: Raadsheer voor militaire zaken.
Specialist in het halen van bier.

Mijn narren: Bram van Vliet en Bert Nolte.
Mijn Hofschenker: Michelle van Vliet.
Mijn bestuur: Jeroen Oostveen, Marco van Schaik, Arno Tummers, Ronald Nieuwenhuizen,
Ton van Vliet, onder voorzitterschap van Tim Sistermans.
Mijn ereleden: Jan van Batenburg, Henk Barten, Ron van Breukelen, Ton van Engelen,
Adriaan van Oosterom, Peter de Reuver, Martin Vianen en erevoorzitter Harry Bos.
Mijn Prinsenraad: Henk, Jan, Ron, Michael, Herman, Johan, Hans, Koen, Ton, Kees, Ronald,
Jan, Peter, Frank, Marco en Andre.
Mijn Brassband: Onder leiding van Anne Peters.

Mijn Dansmariekes: Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.
Mijn hoffotografen: Henk Barten, Chris Fredriks, Wendy van der Ven en Laura van Veen.

Al mijn Kwakbollen, alle leden in de diverse commissies met al hun vrijwilligers, nog steeds
te veel om op te noemen.
Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen, zaterdag 12 november 2022.

Prins Dagobert XLVIII

 

Geef een reactie