Zalig en zotte carnavalsmis

Zondag 17 februari werd om 10.00 uur de carnavalsmis geopend. Drie Prinselijke Paren liepen gevolgd door Diaken Frank en lector André de kerk binnen. Prins Tijn en Prinses Kaat van de St. Bavoschool voorop, dan Prins Jelle en Prinses Carlijn van de Notenbalk en daarachter Prins Dagobert XLIV en Prinses Maaike van De Kwakbollen

haalden vervolgens de Raden van Elf en Dansmariekes op van achter uit de kerk, waarna de mis echt kon beginnen.

De negende keer alweer dat de carnavalsmis er was en het was weer als vanouds. Een waardige mis, omkleedt met luchtige onderdelen. De muziek werd dit keer verzorgd door De Bazuin en deden dat prima. De zang werd geregeld door de Bavonootjes en het Br@vissimokoor en ook dat klonk weer als vanouds.

Diaken Frank wist met zijn luchtige, doch rake, opmerkingen ook de lach op vele gezichten te brengen. Vooral met zijn odelied aan de jubilerende Kwakbollen. Natuurlijk werd de scepter officieel gezegend waarbij gevraagd werd om een goed aanstaand carnaval. Als de carnavalsmis een voorbode was daarop, dan zit het wel snor! Met een lange polonaise met alle kinderen werd de mis afgesloten.

Dank aan de commissie met de vele vrijwilligers die deze carnavalsmis zo goed geregeld hebben.