Proclamatie – Wie zijn Wij

prins-dagobert-42Wij, Prins Dagobert XLII, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen
Beschermheer van Kort-Jak tot Schoollaan
Grootmeester in het opleiden van de volgende generatie
Bijgestaan door mijn Prinses Petra
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken

Verordenen en bepalen de volgende elf regels:
Ten 1e:
Dat wij dit jaar weer met veel plezier gebruik zullen maken van leutbunker ‘Ons Dezibel’.
Ten 2e:
Dat Nederland Harmelen leert kennen als Oldenheim, maar dat het voor ons altijd de Kwakbollenpoel zal blijven.
Ten 3e:
Dat de vernieuwde Kwakketaria net zo goed bezocht zal worden als het afgelopen jaar.
Ten 4e:
Dat vroeg komen niet alleen langer feesten is, maar dat het de kans om binnen te komen ook groter maakt.
Ten 5e:
Dat de vernieuwde dorpskern pas echt ingewijd is als de optocht er overheen is gegaan.
Ten 6e:
Dat iedereen zich kan verkleden zoals hij of zij wilt, want iedereen is welkom bij de Kwakbollen.
Ten 7e:
Dat ‘Ons Dezibel’ komend jaar weer veel verhuurd mag worden.
Ten 8e:
Dat de gemeente zorgt voor voldoende huisvesting, zodat jongeren De Kwakbollen nog jaren voort kunnen zetten.
Ten 9e:
Dat de nieuwe bestuursleden de komende jaren hun taken met plezier en naar tevredenheid uit zullen voeren.
Ten 10e:
Dat wij heel blij zijn met het nieuwe Harmelense dorpshuis, maar er tijdens carnaval maar één plek is die de moeite waard is om naar toe te gaan. Namelijk onze leutbunker!
Ten 11e:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:

          Zij die zullen carnavallen, groeten U

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Mijn opper Marco van Schaik
Mijn steun en toeverlaat tijdens het carnaval.
Specialist in het genieten van zijn nieuwe functie bij de Kwakbollen.
Bas de Jong
Raadsheer voor het niet durven kijken tijdens spannende films.
Specialist in het helpen uitkiezen van een prinsessenjurk.
Marco Nolte
Raadsheer voor het nooit opgeven en altijd doorzetten ondanks tegenslagen.
Specialist in het proberen te verpesten van carnaval voor alle Feyenoord supporters.
Martijn Kerste
Raadsheer voor het tevoorschijn toveren van onze Grote Kwak.
Specialist in het afstoppen van zijn mannetje en tegelijkertijd opvoeden van bijdehante supportertjes.
Michael van Dam
Raadsheer voor het op tijd komen tijdens het gehele carnaval.
Specialist in het opzoeken van het randje tijdens het uitvoeren van zijn grappen.
Arno Tummers
Raadsheer voor goede gesprekken over onze vaderlandse historie.
Specialist in slechte gesprekken over voetbal.
Patrick van der Ven
Raadsheer voor het leggen van een goede basis.
Specialist in het verzorgen dat jong en oud hun eigen carnaval kunnen vieren.
Bram Sistermans
Raadsheer voor het testen van de Bass.
Specialist in het organiseren van een feestje.
Ronald Nieuwenhuizen
Raadsheer voor een natje en een droogje.
Specialist in het besturen van de trekker voor de prinsenwagen.
Jan van Batenburg
Raadsheer voor Harmelense zaken.
Specialist in fop jan knor.

Mijn narren:
Jelle de Rijk en Timon Tummers.

Mijn dansmariekes
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband
Onder leiding van Willem Pauw en Anne Peters.

Mijn bestuur
Peter de Reuver/Jeroen Oostveen, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen en Marco van Schaik, onder voorzitterschap van Tim Sistermans

Mijn Prinsenraad
Bestaande uit oud-prinsen, te veel om op te noemen.
Kees Kramer
Johan van Engelen
Jan van Batenburg
Ronald Nieuwenhuizen
Peter de Reuver
Hans van Engelen
Koen van Engelen
Frank van Rooijen
Andre Voorhout
Herman Derks
Ron van Breukelen
Jan Peters
Marco van Schaik
Ton van Harten

Mijn ereleden
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn hoffotografen
Henk Barten, Berry van der Lit en Wendy van der Ven.

Al mijn Kwakbollen
Alle leden in de vele commissies, met al hun vrijwilligers, te veel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op vrijdag 11 november 2016