Statie-Dagobert-43Wij Prins Dagobert XLIII, Prins der Kwakbollen
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van de Woerdense tradities
Grootmeester in hei werkzaamheden
Ridder in de orde van de Driewielers
Bijgestaan door Prinses Wendy
Als zodanig regerend over Kwakbollenpoel en omstreken
Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten Eerste:
Dat we zullen laten zien dat met een Prins uit Woerden er toch best een feestje gebouwd kan worden.
Ten Tweede:
Dat ‘Route 66’ een prima thema voor de maandag avond is waarin je vele kanten op kunt.
Ten Derde:
Dat de bank weer een pin-automaat in Kwakbollenpoel plaatst !
Ten Vierde:
Dat carnaval voor iedereen is, ongeacht het ‘gender’.
Ten Vijfde:
Dat er ook in Kwakbollenpoel voldoende openbare toiletten komen voor onze Kwakbollen en Kwakbollerinnen.
Ten Zesde:
Dat het Dorpshuis Harmelen nog lang mag bestaan en vele mensen samen mag brengen.
Ten Zevende:
Dat we van oude en nieuwe tradities toch elke keer weer iets moois kunnen maken
Ten Achtste:
Dat het wapen van Harmelen sneller op de Woerdense vlag komt te staan, dan het voltooien van de Rondweg heeft geduurd.
Ten Negende:
Dat iemand in het motorleer, ook gewoon carnaval kan vieren.
Ten Tiende:
Dat de vrijwilligers van de E.H.B.O. tijdens het carnaval beter bereikbaar zijn dan de Huisartsenpost in Woerden.
Ten Elfde:
Dat wij hierbij het carnavals jaar voor geopend verklaren onder het motto:

SSSSST NIET STOREN !!!! IK VIER CARNAVAL….. 

Tijdens mijn regeerperiode word ik bijgestaan door

Opper Marco van Schaik:
Steun en toeverlaat in spetterende carnavalstijden.
“Die zorgt dat alles goed komt en altijd blijft lachen”.
Raadsheer Bas de Jong:
Raadsheer voor het maken van aparte filmpjes met zijn mobiel.
Specialist in schieten op een schietbaan in Texas.
Raadsheer Marco Nolte:
Raadsheer voor het uitzoeken van hele foute nummers.
Specialist in het niet willen verlaten van de Raad.
Raadsheer Martijn Kerste:
Raadsheer voor het uithalen van ‘rottigheid’.
Specialist in het uitvoeren ervan.
Raadsheer Michael van Dam:
Raadsheer voor uitvoering van bouwprojecten, voor de carnaval en thuis.
Specialist in huisje boompje en naakte beestjes.
Raadsheer Bram Sistermans:
Raadsheer van de eeuwige jeugd.
Specialist in het zeer uitgebreid bestuderen van vrijetijdsbestedingen.
Raadsheer Ronald Nieuwenhuizen:
Raadsheer van speciaal transport.
Specialist in op de fiets of trekker mooie routes rijden.
Raadsheer Jan Batenburg:
Raadsheer van jong en oud.
Specialist in het uitleggen dat carnaval van nu toch echt hectischer is dan vroeger.
Raadsheer John Berkhof:
Raadsheer met een F.C. Utrecht virus.
Specialist in het afschilderen van Elvis.
Raadsheer Willibrord van Breukelen:
Raadsheer van de Engelse taal.
Specialist in het infiltreren in de Montfoortse cultuur.
Raadsheer Arno Tummers:
Raadsheer van historische zaken.
Specialist in het ontwerpen van mooie carnavals wagens.

Mijn Narren:
Timon Tummers en Michelle van Vliet
Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman
Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters
Mijn Bestuur:
Jeroen Oostveen, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen en Marco van Schaik, onder voorzitterschap van Tim Sistermans
Mijn Prinsenraad:
Bestaande uit Oud-Prinsen, teveel om op te noemen (Kees Kramer, Johan van Engelen, Jan van Batenburg, Ronald Nieuwenhuizen, Peter de Reuver, Hans van Engelen, Koen van Engelen, Frank van Rooijen, Andre Voorhout, Herman Derks, Ron van Breukelen, Jan Peters, Marco van Schaik en Ton van Harten)
Mijn Ereleden:
Adriaan van Oosterom , Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg, en erevoorzitter Harry Bos
Mijn hoffotografen:
Berry van der Lit en Henk Barten
Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met hun vrijwilligers, zoals altijd teveel om op te noemen.

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen zaterdag 11 november 2017

 

 

Geef een reactie