Huisregels C.V. De Kwakbollen tijdens activiteiten gedurende het carnaval:

Het betreden van de eventuele tent voor, en het verblijf in, Ons Dezibel geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 • Aan beveiliging en/of leden van C.V. De Kwakbollen, die met handhaving van de orde zijn belast, dient, indien daarnaar wordt gevraagd, een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Indien genoemden het noodzakelijk achten, kan een bezoeker gefouilleerd worden.
 • Ons carnaval vindt plaats onder de testen voor toegangsmaatregelen. Hiertoe dient bij de ingang een geldig legitimatiebewijs, in combinatie met een geldige QR-code getoond te kunnen worden. Zonder geldige QR-code is er géén toegang.
 • Het is verboden om voorwerpen mee naar binnen te nemen waarmee de orde verstoord kan worden. Het is verboden om verdovende middelen, drank of etenswaren, glaswerk, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen mee naar binnen te nemen.
 • Aanwijzingen van beveiliging en/of leden van C.V. De Kwakbollen, die met handhaving van de orde zijn belast, moeten direct opgevolgd worden.
 • Een agressieve en/of provocerende houding en kleding wordt niet toegestaan.
 • C.V. De Kwakbollen sluiten elke aansprakelijkheid voor schade en of letsel tijdens het verblijf uit. Het betreden van Ons Dezibel, en de eventuele tent voor het gebouw, is geheel voor eigen risico.
 • Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan alcoholhoudende drank te kopen, nuttigen of in bezit te hebben. Bij binnenkomst wordt aan personen van 18 jaar en ouder een polsbandje verstrekt. Dit polsbandje dient zichtbaar om de pols gedragen te worden. Op vertoon van dit bandje kan aan de bar alcoholhoudende drank worden gekocht. Bij twijfel zullen wij, zowel bij de ingang als binnen, om een legitimatiebewijs vragen!
 • Het is niet toegestaan het polsbandje of alcoholische dranken over te dragen aan een persoon die jonger is als 18 jaar. Mocht dit wel gebeuren en opgemerkt worden door de beveiliging, dan wordt beide de toegang ontzegd voor de rest van het lopende carnaval.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar mogen binnen het gebouw en de bijbehorende tent niet in het bezit zijn van alcoholische dranken. Mocht dit wel geconstateerd worden door de beveiliging, dan zullen zij je de toegang tot het feest ontzeggen.
 • Bij zwaar, overmatig, drankgebruik zal het barpersoneel betrokkene geen alcoholische dranken meer schenken. Heeft het zwaar, overmatig, drankgebruik overlast tot gevolg, dan kan de beveiliging u de toegang tot het feest ontnemen.
 • Het is in Ons Dezibel, en de eventuele tent ervoor, niet toegestaan om te roken. Roken mag alleen buiten Dezibel én, indien aanwezig, in de speciaal daarvoor gemaakte ruimte.
 • Kinderwagens / buggy’s zijn uit veiligheidsoverweging tijdens het carnavalsweekend niet toegestaan in gebouw Ons Dezibel. Deze zijn af te leveren bij de garderobe welke te vinden is in de tent.
 • Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel. Het ordepersoneel is te allen tijde gemachtigd om bij overtreding van het voorafgaande of ander orde verstorend gedrag, personen de toegang te weigeren of personen te verwijderen.
 • Vanwege de AVG hierbij de volgende melding:
  Tijdens carnaval worden foto- en video-opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Bedankt voor uw medewerking!

C.V. De Kwakbollen

Geef een reactie