Wij Prins Dagobert XLIII, Prins der Kwakbollen
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van de Woerdense tradities
Grootmeester in hei werkzaamheden
Ridder in de orde van de Driewielers
Bijgestaan door Prinses Wendy
Als zodanig regerend over Kwakbollenpoel en omstreken
Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten Eerste:
Dat we zullen laten zien dat met een Prins uit Woerden er toch best een feestje gebouwd kan worden.
Ten Tweede:
Dat ‘Route 66’ een prima thema voor de maandag avond is waarin je vele kanten op kunt.
Ten Derde:
Dat de bank weer een pin-automaat in Kwakbollenpoel plaatst !
Ten Vierde:
Dat carnaval voor iedereen is, ongeacht het ‘gender’.
Ten Vijfde:
Dat er ook in Kwakbollenpoel voldoende openbare toiletten komen voor onze Kwakbollen en Kwakbollerinnen.
Ten Zesde:
Dat het Dorpshuis Harmelen nog lang mag bestaan en vele mensen samen mag brengen.
Ten Zevende:
Dat we van oude en nieuwe tradities toch elke keer weer iets moois kunnen maken
Ten Achtste:
Dat het wapen van Harmelen sneller op de Woerdense vlag komt te staan, dan het voltooien van de Rondweg heeft geduurd.
Ten Negende:
Dat iemand in het motorleer, ook gewoon carnaval kan vieren.
Ten Tiende:
Dat de vrijwilligers van de E.H.B.O. tijdens het carnaval beter bereikbaar zijn dan de Huisartsenpost in Woerden.
Ten Elfde:
Dat wij hierbij het carnavals jaar voor geopend verklaren onder het motto:

SSSSST NIET STOREN !!!! IK VIER CARNAVAL….. 

Tijdens mijn regeerperiode word ik bijgestaan door

Opper Marco van Schaik:
Steun en toeverlaat in spetterende carnavalstijden.
“Die zorgt dat alles goed komt en altijd blijft lachen”.
Raadsheer Bas de Jong:
Raadsheer voor het maken van aparte filmpjes met zijn mobiel.
Specialist in schieten op een schietbaan in Texas.
Raadsheer Marco Nolte:
Raadsheer voor het uitzoeken van hele foute nummers.
Specialist in het niet willen verlaten van de Raad.
Raadsheer Martijn Kerste:
Raadsheer voor het uithalen van ‘rottigheid’.
Specialist in het uitvoeren ervan.
Raadsheer Michael van Dam:
Raadsheer voor uitvoering van bouwprojecten, voor de carnaval en thuis.
Specialist in huisje boompje en naakte beestjes.
Raadsheer Bram Sistermans:
Raadsheer van de eeuwige jeugd.
Specialist in het zeer uitgebreid bestuderen van vrijetijdsbestedingen.
Raadsheer Ronald Nieuwenhuizen:
Raadsheer van speciaal transport.
Specialist in op de fiets of trekker mooie routes rijden.
Raadsheer Jan Batenburg:
Raadsheer van jong en oud.
Specialist in het uitleggen dat carnaval van nu toch echt hectischer is dan vroeger.
Raadsheer John Berkhof:
Raadsheer met een F.C. Utrecht virus.
Specialist in het afschilderen van Elvis.
Raadsheer Willibrord van Breukelen:
Raadsheer van de Engelse taal.
Specialist in het infiltreren in de Montfoortse cultuur.
Raadsheer Arno Tummers:
Raadsheer van historische zaken.
Specialist in het ontwerpen van mooie carnavals wagens.

Mijn Narren:
Timon Tummers en Michelle van Vliet
Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman
Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters
Mijn Bestuur:
Jeroen Oostveen, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen en Marco van Schaik, onder voorzitterschap van Tim Sistermans
Mijn Prinsenraad:
Bestaande uit Oud-Prinsen, teveel om op te noemen (Kees Kramer, Johan van Engelen, Jan van Batenburg, Ronald Nieuwenhuizen, Peter de Reuver, Hans van Engelen, Koen van Engelen, Frank van Rooijen, Andre Voorhout, Herman Derks, Ron van Breukelen, Jan Peters, Marco van Schaik en Ton van Harten)
Mijn Ereleden:
Adriaan van Oosterom , Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg, en erevoorzitter Harry Bos
Mijn hoffotografen:
Berry van der Lit en Henk Barten
Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met hun vrijwilligers, zoals altijd teveel om op te noemen.

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen zaterdag 11 november 2017

 

De proclamatie van Prins Dagobert XLI
Willibrord van Breukelen – 2017

prins-dagobert-42Wij, Prins Dagobert XLII, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen
Beschermheer van Kort-Jak tot Schoollaan
Grootmeester in het opleiden van de volgende generatie
Bijgestaan door mijn Prinses Petra
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken

Verordenen en bepalen de volgende elf regels:
Ten 1e:
Dat wij dit jaar weer met veel plezier gebruik zullen maken van leutbunker ‘Ons Dezibel’.
Ten 2e:
Dat Nederland Harmelen leert kennen als Oldenheim, maar dat het voor ons altijd de Kwakbollenpoel zal blijven.
Ten 3e:
Dat de vernieuwde Kwakketaria net zo goed bezocht zal worden als het afgelopen jaar.
Ten 4e:
Dat vroeg komen niet alleen langer feesten is, maar dat het de kans om binnen te komen ook groter maakt.
Ten 5e:
Dat de vernieuwde dorpskern pas echt ingewijd is als de optocht er overheen is gegaan.
Ten 6e:
Dat iedereen zich kan verkleden zoals hij of zij wilt, want iedereen is welkom bij de Kwakbollen.
Ten 7e:
Dat ‘Ons Dezibel’ komend jaar weer veel verhuurd mag worden.
Ten 8e:
Dat de gemeente zorgt voor voldoende huisvesting, zodat jongeren De Kwakbollen nog jaren voort kunnen zetten.
Ten 9e:
Dat de nieuwe bestuursleden de komende jaren hun taken met plezier en naar tevredenheid uit zullen voeren.
Ten 10e:
Dat wij heel blij zijn met het nieuwe Harmelense dorpshuis, maar er tijdens carnaval maar één plek is die de moeite waard is om naar toe te gaan. Namelijk onze leutbunker!
Ten 11e:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:

          Zij die zullen carnavallen, groeten U

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Mijn opper Marco van Schaik
Mijn steun en toeverlaat tijdens het carnaval.
Specialist in het genieten van zijn nieuwe functie bij de Kwakbollen.
Bas de Jong
Raadsheer voor het niet durven kijken tijdens spannende films.
Specialist in het helpen uitkiezen van een prinsessenjurk.
Marco Nolte
Raadsheer voor het nooit opgeven en altijd doorzetten ondanks tegenslagen.
Specialist in het proberen te verpesten van carnaval voor alle Feyenoord supporters.
Martijn Kerste
Raadsheer voor het tevoorschijn toveren van onze Grote Kwak.
Specialist in het afstoppen van zijn mannetje en tegelijkertijd opvoeden van bijdehante supportertjes.
Michael van Dam
Raadsheer voor het op tijd komen tijdens het gehele carnaval.
Specialist in het opzoeken van het randje tijdens het uitvoeren van zijn grappen.
Arno Tummers
Raadsheer voor goede gesprekken over onze vaderlandse historie.
Specialist in slechte gesprekken over voetbal.
Patrick van der Ven
Raadsheer voor het leggen van een goede basis.
Specialist in het verzorgen dat jong en oud hun eigen carnaval kunnen vieren.
Bram Sistermans
Raadsheer voor het testen van de Bass.
Specialist in het organiseren van een feestje.
Ronald Nieuwenhuizen
Raadsheer voor een natje en een droogje.
Specialist in het besturen van de trekker voor de prinsenwagen.
Jan van Batenburg
Raadsheer voor Harmelense zaken.
Specialist in fop jan knor.

Mijn narren:
Jelle de Rijk en Timon Tummers.

Mijn dansmariekes
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband
Onder leiding van Willem Pauw en Anne Peters.

Mijn bestuur
Peter de Reuver/Jeroen Oostveen, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen en Marco van Schaik, onder voorzitterschap van Tim Sistermans

Mijn Prinsenraad
Bestaande uit oud-prinsen, te veel om op te noemen.
Kees Kramer, Johan van Engelen, Jan van Batenburg, Ronald Nieuwenhuizen, Peter de Reuver, Hans van Engelen, Koen van Engelen, Frank van Rooijen, André Voorhout, Herman Derks, Ron van Breukelen, Jan Peters, Marco van Schaik, Ton van Harten

Mijn ereleden
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn hoffotografen
Henk Barten, Berry van der Lit en Wendy van der Ven.

Al mijn Kwakbollen
Alle leden in de vele commissies, met al hun vrijwilligers, te veel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op vrijdag 11 november 2016

….

De proclamatie van Prins Dagobert XLI
Koen van Engelen – 2016

Koen van EngelenWij,  Dagobert XLI (de 41e), Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van het buitengebied van Harmelen,
Grootmeester in de grond-, weg- en waterbouw,
Bijgestaan door mijn Prinses Anita,
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken;

Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten 1e:
Dat het mogelijk blijft om dit feest ,ondanks de steeds uitbreidende regelgeving, te blijven vieren.
Ten 2e:
Dat jongeren onder de 18 zich aan de regels houden en geen dingen doen die wij vroeger ook niet deden.
Ten 3e:
Dat iedereen die nog geen vriend van Dezibel is vanavond vriend wordt, zodat de verenigingen hun eigen honk kunnen behouden.
Ten 4e:
Dat grote wegopbrekeningen voortaan niet in het carnavalsweekend worden gepland.
Ten 5e:
Dat de Dorpsstraat niet te mooi wordt opgeknapt, omdat die anders te aantrekkelijk wordt voor het sluipverkeer.
Ten 6e:
Dat de optochtjury inziet dat er niet alleen mooie en enthousiaste groepen uit de Kwakbollenpoel, maar ook van  daar buiten meedoen.
Ten 7e:
Dat er nu niet  teveel Donderkopjes geboren  worden,  omdat anders onze Brede School te klein is gebouwd.
Ten 8e:
Dat onze nieuwe penningmeester zijn stage dit jaar met succes mag afronden.
Ten 9e:
Dat onze Leutbunker prachtig is opgeknapt. Laten we dit met zijn allen ook zo houden!
Ten 10e:
Dat onze gasten minimaal één hand gevuld houden met een vol glas, om zo ons voorbestaan  te waarborgen. Met dank namens onze penningmeester.
Ten 11e:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:
´Niets is te dol voor een Kwakbol ´!

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:
Onze Opperkwakbol: Herman Derks:
Mijn steun en toeverlaat tijdens deze carnavalsfeesten.
Specialist in het leveren van uitmuntende, door zijn vrouw gemaakte taart, tijdens de wagenbouw.
Martijn Kerste:
Raadsheer voor autohandel.
Specialist in delegeren van het ophalen en verzuipen.
Bas de Jong:
Raadsheer voor Amerikaanse zaken.
Specialist in met mooie meiden op de foto gaan, maar deze niet meenemen naar onze Kwakbollenpoel.
Willibrord van Breukelen:
Raadsheer voor het schrijven van geschiedenis.
Specialist in het nuttigen van goede whisky.
Arno Tummers:
Raadsheer voor  het onderwijzen van jongeren.
Specialist in het ontwerpen van praalwagens.
Marco Nolte:
Raadsheer voor correcte kascontroles.
Specialist in het vieren van een feestje.
Marco van Schaik:
Raadsheer voor roze carnavalszaken.
Specialist in het uitzoeken van gekleurde schoenen voor onder een smoking.
Michael van Dam:
Raadsheer voor dartzaken.
Specialist in het op het laatste moment regelen van je verjaardag.
Patrick van de Ven:
Raadsheer voor het rijden op driewielers.
Specialist in het slaan op de juiste paal.

Mijn Nar:
Mark van Engelen

Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters en Willem Pauw

Mijn bestuur:
Peter de Reuver, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen, Herman Derks onder voorzitterschap van Tim Sistermans.

Mijn Prinsenraad:
Henk Barten, Jan van Batenburg, Ron van Breukelen, Ton van Harten, Hans van Engelen, Johan van Engelen, Kees Kramer, Jan Peters, Ronald Nieuwenhuizen, Frank van Rooijen en André Voorhout

Mijn ereleden:
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn digitale beeldvastleggers:
Henk Barten, Berry van der Lit en Wendy van de Ven.

Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met al hun vrijwilligers, teveel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op zaterdag 16 januari 2016.

De proclamatie van Prins Dagobert XL
Marco van Schaik – 2015

DAGOXL

Wij, Prins Dagobert XL, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van Harmelen Noord tot Maarssenbroek,
Grootmeester in het sluiten van huwelijken,
Bijgestaan door mijn hofdames Miranda en Rianne,
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken;
Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten 1e:

Dat we trots mogen zijn op al die  ́vrienden van Dezibel ́ die de renovatie/verbouwing van ‘ons Dezibel’ mede mogelijk hebben gemaakt.

Ten 2e:

Dat alle verenigingen in Dezibel ook de komende jaren hun schouders zetten in het nog mooier maken van ‘Ons Dezibel’.

Ten 3e:

Dat de gemeente Woerden de verenigingen en vrijwilligers ondersteunt i.p.v de vergunning aanvragen voor hen lastiger en ingewikkelder te maken.

Ten 4e:

Dat de minderheden in de samenleving nu eindelijk eens voor 100% geaccepteerd en gerespecteerd worden.

Ten 5e:

Dat we niet moeten vergeten dat er weer veel vrijwilligers klaar staan om van het carnaval een schitterend feest van te maken.

Ten 6e:

Dat de gemeente Woerden de winkels open laat gaan op de momenten dat de winkeliers dit zelf willen, maar dat op carnavalszondag alle winkels gesloten zullen zijn.

Ten 7e:

Dat de nieuwe carnavalswagen van De Kwakbollen weer jaren mee kan rijden in de optochten door Kwakbollenpoel en Knopengein.

Ten 8e:

Dat de vergoedingen voor het sluiten van huwelijken net zo hard stijgen als de kosten die bruidsparen moeten betalen.

Ten 9e:

Dat ‘zwarte Piet’ ook gewoon in de toekomst ‘zwart’ moet blijven.

Ten 10e:

Dat ‘Uit de kast komen’ net zo makkelijk zal gaan als een oude Kwakbol op de kast krijgen.

Ten 11e:

Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:

́Carnaval: wij hebben er de kracht voor ́!

 

 

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Onze Opperkwakbol: Herman Derks.

Een geweldig opper voor de raad. Onze linker en rechterhand tijdens het carnaval.

Martijn Kerste:
Raadsheer in bescherming van Janus tijdens het ophalen en verzuipen.
Specialist in het voeren van een goed gesprek op  ́hoog niveau ́

Bas de Jong:
Raadsheer voor het wonen in een ‘brandbare buurt’.
Specialist in het organiseren van een bingo met ballen!

Willibrord van Breukelen:
Raadsheer voor het vervoeren van mensen in taxi’s.
Specialist in het uitleggen van de geschiedenis aan onze medemens.

Chris Fredriks:
Raadsheer voor het digitaal vastleggen van alle hoogtepunten van het carnaval.
Specialist in auto’s en dan vooral het crossen.

Arno Tummers:
Raadsheer voor Onderwijs.
Specialist in het maken van mooie tekeningen voor  ́De Kwakbollenkrant ́.

Marco Nolte:
Raadsheer voor het volgen van een opleiding tot leraar.
Specialist in het opnieuw beginnen aan deze opleiding!

Harold Vianen:
Raadsheer voor het Manusje van alles zijn binnen  ́De Kwakbollen ́.
Specialist in het roeren in iemand anders zijn  ́zaken met een luchtje ́.

Gerben de Vos:
Raadsheer voor het geven van ‘huiskamerconcerten’.
Specialist in het jaarlijks bouwen van een carnavalswagen.

Tim Sistermans:
Raadsheer voor alles wat met publiciteit te maken heeft.
Specialist in het altijd maar serieus zijn tijdens  ́Radio Kwakbol ́.

Michael van Dam:
Raadsheer voor het opbouwen en afbreken van onze nieuwe carnavalswagen.
Specialist in het gooien van pijlen op een dartbord.

Patrick van de Ven:
Raadsheer voor het organiseren van gezellige tuinfeestjes.
Specialist in het besturen van een grote groene trike!

Mijn dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Andre Wisseloo en Willem Pauw.

Mijn bestuur:
Peter de Reuver, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen, Herman Derks onder voorzitterschap van Tim Sistermans.

Mijn Prinsenraad:
Henk Barten, Jan van Batenburg, Ron van Breukelen, Ton van Harten, Hans van Engelen, Johan van Engelen, Kees Kramer, Jan Peters, Ronald Nieuwenhuizen, Frank van Rooijen en André Voorhout.

Mijn ereleden:
Jan van Batenburg, Henk Barten, Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Theo van den Ing, die ons kortgeleden
ontvallen is en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn digitale beeldvastleggers:
Henk Barten, Chris Fredriks en Matthijs van Bouwhorst.

Mijn nar:
Mark van Engelen.

Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met al hun vrijwilligers, teveel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op zaterdag 24 januari 2015.