De proclamatie van Prins Dagobert XLVIII
Bas de Jong – 2023

Wij, Prins Dagobert XLVIII, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de raad van elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van Houten tot Dezibel,

Grootmeester in het inbouwen van witgoed en BBQ-en op donkere d
Bijgestaan door mijn prinses Marloes,

Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken,
Verorderen en bepalen de volgende elf regels:

Ten Eerste:
Dat iedereen blij is dat we eindelijk weer een volwaardig carnaval mogen vieren en dat dit nooit meer zal veranderen.
Ten Tweede:
Dat het bouwen van huizen in Harmelen in een veel hogere versnelling moet,
zodat de starters tenminste echt in het dorp kunnen starten.
Ten Derde:
Dat de septembermarkt weer terug zal keren. Een dag voor jong en oud.
Ten Vierde:
Dat het enige grensoverschrijdende gedrag tijdens carnaval zal zijn dat iedereen wil blijven om te helpen schoonmaken.
Ten Vijfde:
Dat iedereen vooral de lokale ondernemers blijft steunen, zodat zij hun bestaansrecht niet zullen verliezen.
Ten Zesde:
Dat de hoge inflatie geen negatieve invloed zal hebben op het kopen van munten.
Ten Zevende:
Dat je ondanks de verwachte drukte tijdens carnaval korter in de rij zal staan bij de kwakbollen dan op Schiphol.
Ten Achtste:
Dat gelet op de hoge energiekosten je jezelf maar beter warm kan komen houden in ons Dezibel.
Ten Negende:
Dat ons Dezibel er qua energiekosten warmpjes bij zit, dankzij al die nieuwe zonnepanelen op het dak.
Ten Tiende:
Dat iedereen zijn best gaat doen om elkaar een geweldig carnaval te geven.
Ten Elfde:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:
“Carnaval? Komt goed!”.

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsleden:

Mijn Opper, Marco van Schaik, mijn steun en toeverlaat tijdens deze drukke dagen.
Specialist in het sluiten van prinselijke huwelijken.
Marco Nolte: Raadsheer voor het betere versierwerk.
Specialist in het record halen voor langstzittend Raadslid.
Martijn Kerste: Raadsheer voor familiezaken.
Specialist in het proberen op te zetten van een kattenkwaad commissie.
Willibrord van Breukelen: Raadsheer voor onderwijszaken.
Specialist van het hebben van een oude ziel in een jong lichaam.
Bram Sistermans: Raadsheer voor sociale zaken.
Specialist in het moeten opbouwen en afbreken van zijn eigen feestjes.
Patrick van der Ven: Raadsheer voor Moterclubzaken.
Specialist in het alweer moeten gaan werken wanneer de rest pas naar bed gaat.
Stijn van Dijk: Raadsheer voor supermarktzaken.
Specialist in het nooit naar huis willen gaan.
Berry van der Lit: Raadsheer voor het betere klaverjaswerk.
Specialist in het willen dragen van alle mogelijke steken.
Huib Klok: Raadsheer voor Disneyzaken.
Specialist in het groter fan zijn hiervan dan het gemiddelde kind.
John Eijndhoven: Raadsheer voor buszaken.
Specialist in het vervoeren van iedereen van de wal in de sloot.
Timon Tummers: Raadsheer voor militaire zaken.
Specialist in het halen van bier.

Mijn narren: Bram van Vliet en Bert Nolte.
Mijn Hofschenker: Michelle van Vliet.
Mijn bestuur: Jeroen Oostveen, Marco van Schaik, Arno Tummers, Ronald Nieuwenhuizen,
Ton van Vliet, onder voorzitterschap van Tim Sistermans.
Mijn ereleden: Jan van Batenburg, Henk Barten, Ron van Breukelen, Ton van Engelen,
Adriaan van Oosterom, Peter de Reuver, Martin Vianen en erevoorzitter Harry Bos.
Mijn Prinsenraad: Henk, Jan, Ron, Michael, Herman, Johan, Hans, Koen, Ton, Kees, Ronald,
Jan, Peter, Frank, Marco en Andre.
Mijn Brassband: Onder leiding van Anne Peters.

Mijn Dansmariekes: Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.
Mijn hoffotografen: Henk Barten, Chris Fredriks, Wendy van der Ven en Laura van Veen.

Al mijn Kwakbollen, alle leden in de diverse commissies met al hun vrijwilligers, nog steeds
te veel om op te noemen.
Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen, zaterdag 12 november 2022.

Prins Dagobert XLVIII

De proclamatie van Prins Dagobert XLV
Arno Tummers – 2020

Wij, Dagobert XLV, bij de gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen,
Baron van Bergmolen tot Valkenkamp,
Connaisseur van prehistorie tot de 20e eeuw,
Meester in het oplepelen van oude koeien uit het verleden,
Bijgestaan door mijn Prinses Inge,
Als zodanig regerend over Kwakbollenpoel en omstreken,
Verordenen en bepalen de volgende elf regels,

Ten 1e
Dat er nog maar eens goed nagedacht wordt voordat de polder Reijerscop helemaal volgebouwd wordt met windmolens, liever nog: dat dit idee héél snel over mag waaien
Ten 2e
Dat de AED in Ons Dezibel er maar lang en vooral werkloos mag blijven hangen!
Ten 3e
Dat het nu klaar is met de uit de pan rijzende woningprijzen waardoor de starters in Harmelen zo goed als kansloos zijn.
Ten 4e
Dat het wel leuk zou zijn als de combinatie ‘Harmelen’ en ‘A12’ eens een keer níet in het filenieuws komt!
Ten 5e
Dat feestvierders, feestgangers en andere fuifnummers hun handen afhouden van hulpverleners. Laat deze mensen gewoon hun werk doen!
Ten 6e
Dat de vrijwilligers die ieder jaar carnaval en alle andere feesten en bijzondere dagen in Harmelen mogelijk maken, het respect krijgen wat ze verdienen.
Ten 7e
Dat de Oranjevereniging een tweede editie van het ‘Harmelens Dorpsspel’ gaat organiseren. Wat een geweldig initiatief was dat!
Ten 8e
Dat Harmelen de ‘Brabantse gemoedelijkheid’ die hier is, en dat heb ik van een ervaringsdeskundige, maar mag koesteren en dat óók blijft volhouden buiten de carnavalstijd!
Ten 9e
Dat het van de zotte is dat het voormalige Hofpoort ziekenhuis met zijn belangrijke regionale functie, zo goed als ontmanteld is en spoed patiënten vervolgens in -hou je vast- Harderwijk terecht komen!
Ten 10e
Dat de Techniek dag van de Harmelense bedrijven maar een hoop pientere koppies op het pad van de techniek mag weten te zetten!
Ten 11e
Toen zijn elektrische fiets in het oude Rome gestolen werd sprak Julius Caesar de historische woorden “Veni Fietsie Foetsie.” In zijn stijl openen wij het carnavalsjaar onder het motto “Veni Vidi Feessie!” 

Tijdens onze regeerperiode worden we tijdens onze regeerperiode bijgestaan door:


Mijn hofdame
Meike Tummers

Mijn hofschenker
Timon Tummers

 

 


Verder worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Mijn Opper Marco van Schaik
Steun en toeverlaat in deze drukke dagen, geinponem van het zuiverste water!
Specialist in het spelen van vreemde typetjes bij de plaatselijke toneelvereniging of zichzelf in het ‘First dates’ restaurant.


Bas de Jong
Raadsheer voor kozijnzaken en bingoballen.
Specialist in het spelen met diezelfde al dan niet genummerde ballen!


Willibrord van Breukelen
Raadsheer voor de al eerder vermelde oude koeien, maar dan in het Engels.
Specialist in het niet reageren in de raad van 11 app, tenzij het over whisky gaat.


 Jan van Batenburg
Raadsheer voor de legendarische Foep Jan Knor.
Specialist in het gemoedelijk aankijken van de rond spartelende en stuiterende raad van 11 jongetjes.

Ronald Nieuwenhuizen
Raadsheer voor alles wat met de regionale waterhuishouding te maken heeft.
Specialist in het parachutespringen, behalve dan het landen.

John Berkhof
Raadsheer voor het geven van de meest droge commentaren op de meest foute momenten,
Specialist in het met de hand tussen dichtvallende deuren terechtkomen.
 

Bram Sistermans
Raadsheer voor voorheen Dordrechter zaken.
Specialist in van die vreselijke BOEM – BOEM – BOINK – BOINK, hakken en zagenfeesten.

Marco Nolte
Raadsheer voor het volgooien van facebook als ‘ons Ajax’ weer heeft gewonnen, alsof dát inmiddels iets bijzonders is.
Specialist in het verhuizen naar de leukste straat van Harmelen, nietwaar buurman?

Patrick van der Ven
Raadsheer op een driewieler
Specialist in het draaien van goede muziek……. en ook minder goede muziek, trouwens.

Martijn Kerste
Raadsheer voor al uw na-carnavalse keukenrenovaties, de na-carnavalse badkamerrenovatie komt nog, maar dat weet vader Kerste nog niet!
Specialist in ‘Duurt lang!’

Stijn van Dijk
Raadsheer voor ‘…..en we gaan nog niet naar huis!’
Specialist in bij werkelijk ieder, maar dan ook echt ieder feestje aanwezig zijn.

Berry van der Lit
Raadsheer voor een stapje terug doen: van Prins naar Raadslid.
Specialist in ‘Nog eentje dan!’

Mijn nar:
Michelle van Vliet.

Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van de kleurrijkste grootmoeder van Harmelen, Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters.

Mijn Kwakbollen Bestuur:
Jeroen Oostveen, Ronald Nieuwenhuizen, Marco van Schaik, Berry van der Lit, onder voorzitterschap van Tim Sistermans.

Mijn Prinsenraad:
Kees, Johan, Ronald, Peter, Hans, Koen, Frank, André, Herman, Ron, Jan, Ton, Marco.

 

Mijn Ereleden:
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Peter de Reuver, Ron van Breukelen, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn hoffotografen:
Henk Barten, Chris Fredriks en Wendy de Vries. 

 

Al mijn Kwakbollen, alle leden in de diverse commissies met al hun vrijwilligers, zonder hén géén carnaval!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen, zaterdag 9 november 2019.

Prins Dagobert XLV en Prinses Inge.

De proclamatie van Prins Dagobert XLIV
Berry van der Lit – 2019

Wij, Dagobert XLIV, bij de gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen,
Graaf van Texel tot – Jong Nederland – Harmelen,
Grootmeester in het organiseren van darttoernooien,
Hertog van blues/rock tot carnavalskraker,
Bijgestaan door mijn Prinses Maaike,
Als zodanig regerend over Kwakbollenpoel en omstreken,
Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten 1e
Dat ieder de waardering laat merken voor alle vrijwilligers die Harmelen Harmelen maken.
Ten 2e
Dat voor een carnavalsvereniging het stijgen der jaren niet erg is: Hoe ouwer hoe gekker!
Ten 3e
Dat de burgemeester zich weer ‘tijdig’ in de Kwakbollenpoel meldt voor het overhandigen van de sleutel van Harmelen.
Ten 4e
Dat de nieuwe woningen naast Ons Dezibel alleen toebedeeld worden aan mensen die carnavals-minded zijn.
Ten 5e
Dat de Brassband, de discoshow en praalwagens echte carnavalsmuziek de boventoon laten voeren met carnaval.
Ten 6e
Dat de Dartmarathon van Jong Nederland Harmelen straks weer veel geld in het laadje brengt.
Ten 7e
Dat het duurzame, doorzichtige, nieuwe gemeentehuis zorgt voor een transparantere uitvoering van het beleid.
Ten 8e
Dat het voor het milieu goed zou zijn als carnavalsvierders er beter op letten dat zij hun recyclebare plastic bierglazen helemaal leeg drinken.
Ten 9e
Dat Crespon gekoesterd wordt als kweekvijver voor De Kwakbollen.
Ten 10e
Dat in dit jubileumjaar alle Kwakbol-vrijwilligers centraal staan en zij bedankt worden voor hun door de jaren gedane werkzaamheden.
Ten 11e
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:
“Carnaval? Nog ééntje dan!”

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Mijn Opper Marco van Schaik
Steun en toeverlaat in deze drukke dagen.
Specialist in het ‘laat maar gaan’.

Bas de Jong

Raadsheer voor het roepen van al dan niet goede bingo-nummers.
Specialist in het ‘Expert’ zijn in het uitvoeren van zijn werk.

Willibrord van Breukelen
Raadsheer voor Knopengeinse belangen.
Specialist in het kaarsen hoog houden tijdens de carnavalsmis.

Patrick van der Ven
Raadsheer voor het in de grond slaan van palen.
Specialist in het aanschaffen van speciale pakken en schoeisel.

Martijn Kerste
Raadsheer voor de auto-business.
Specialist in het boven iedereen uitsteken.

Jan van Batenburg
Raadsheer voor het in ere houden van tradities.
Specialist in het onderhouden van de tuinen van de Bavokerk.

John Berkhof
Raadsheer voor het bijstaan van FC Utrecht. Zowel in goede als slechte tijden.
Specialist in het altijd met een glimlach op de foto staan.

Stijn van Dijk
Raadsheer voor het behartigen van Crespon belangen.
Specialist in het Plus-punten opsommen van werken in Harmelen.

Bram Sistermans
Raadsheer voorhet, hopen we, eindelijk verkrijgen van een diploma.
Specialist in foto’s laten maken… die we later weer laten ‘verdwijnen’.

Arno Tummers
Raadsheer voorhet verzinnen van logo’sen tekeningen.
Specialist in het begeleiden van narren tijdens hun Kwakbollen-stage.

Marco Nolte
Raadsheer met steeds een andere status op Facebook.
Specialist in het blijven zingen van liedjes die in je hoofd blijven zitten.

Mijn narren:
Timon Tummers en Michelle van Vliet.

Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters.

Mijn Kwakbollen Bestuur:
Jeroen Oostveen, Ronald Nieuwenhuizen, Marco van Schaik, Berry van der Lit, onder voorzitterschap van Tim Sistermans.

Mijn Prinsenraad:
Teveel om op te noemen, maar vooruit dan toch de voornamen…
Kees Kramer, Johan van Engelen, Ronald Nieuwenhuizen, Peter de Reuver, Hans van Engelen, Koen van Engelen, Frank van Rooijen, André Voorhout, Herman Derks, Ron van Breukelen, Jan Peters, Tonvan Harten, Marco van Schaik,.

Mijn Ereleden:
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn hoffotografen:
Henk Barten, Chris Fredriks en Wendy van der Ven.

Al mijn Kwakbollen, alle leden in de diverse commissies met al hun vrijwilligers, te veel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen, zaterdag 10 november 2018.

 

De proclamatie van Prins Dagobert XLIII
Patrick van der Ven – 2018

Wij Prins Dagobert XLIII, Prins der Kwakbollen
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van de Woerdense tradities
Grootmeester in hei werkzaamheden
Ridder in de orde van de Driewielers
Bijgestaan door Prinses Wendy
Als zodanig regerend over Kwakbollenpoel en omstreken
Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten Eerste:
Dat we zullen laten zien dat met een Prins uit Woerden er toch best een feestje gebouwd kan worden.
Ten Tweede:
Dat ‘Route 66’ een prima thema voor de maandag avond is waarin je vele kanten op kunt.
Ten Derde:
Dat de bank weer een pin-automaat in Kwakbollenpoel plaatst !
Ten Vierde:
Dat carnaval voor iedereen is, ongeacht het ‘gender’.
Ten Vijfde:
Dat er ook in Kwakbollenpoel voldoende openbare toiletten komen voor onze Kwakbollen en Kwakbollerinnen.
Ten Zesde:
Dat het Dorpshuis Harmelen nog lang mag bestaan en vele mensen samen mag brengen.
Ten Zevende:
Dat we van oude en nieuwe tradities toch elke keer weer iets moois kunnen maken
Ten Achtste:
Dat het wapen van Harmelen sneller op de Woerdense vlag komt te staan, dan het voltooien van de Rondweg heeft geduurd.
Ten Negende:
Dat iemand in het motorleer, ook gewoon carnaval kan vieren.
Ten Tiende:
Dat de vrijwilligers van de E.H.B.O. tijdens het carnaval beter bereikbaar zijn dan de Huisartsenpost in Woerden.
Ten Elfde:
Dat wij hierbij het carnavals jaar voor geopend verklaren onder het motto:

SSSSST NIET STOREN !!!! IK VIER CARNAVAL….. 

Tijdens mijn regeerperiode word ik bijgestaan door

Opper Marco van Schaik:
Steun en toeverlaat in spetterende carnavalstijden.
“Die zorgt dat alles goed komt en altijd blijft lachen”.
Raadsheer Bas de Jong:
Raadsheer voor het maken van aparte filmpjes met zijn mobiel.
Specialist in schieten op een schietbaan in Texas.
Raadsheer Marco Nolte:
Raadsheer voor het uitzoeken van hele foute nummers.
Specialist in het niet willen verlaten van de Raad.
Raadsheer Martijn Kerste:
Raadsheer voor het uithalen van ‘rottigheid’.
Specialist in het uitvoeren ervan.
Raadsheer Michael van Dam:
Raadsheer voor uitvoering van bouwprojecten, voor de carnaval en thuis.
Specialist in huisje boompje en naakte beestjes.
Raadsheer Bram Sistermans:
Raadsheer van de eeuwige jeugd.
Specialist in het zeer uitgebreid bestuderen van vrijetijdsbestedingen.
Raadsheer Ronald Nieuwenhuizen:
Raadsheer van speciaal transport.
Specialist in op de fiets of trekker mooie routes rijden.
Raadsheer Jan Batenburg:
Raadsheer van jong en oud.
Specialist in het uitleggen dat carnaval van nu toch echt hectischer is dan vroeger.
Raadsheer John Berkhof:
Raadsheer met een F.C. Utrecht virus.
Specialist in het afschilderen van Elvis.
Raadsheer Willibrord van Breukelen:
Raadsheer van de Engelse taal.
Specialist in het infiltreren in de Montfoortse cultuur.
Raadsheer Arno Tummers:
Raadsheer van historische zaken.
Specialist in het ontwerpen van mooie carnavals wagens.

Mijn Narren:
Timon Tummers en Michelle van Vliet
Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman
Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters
Mijn Bestuur:
Jeroen Oostveen, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen en Marco van Schaik, onder voorzitterschap van Tim Sistermans
Mijn Prinsenraad:
Bestaande uit Oud-Prinsen, teveel om op te noemen (Kees Kramer, Johan van Engelen, Jan van Batenburg, Ronald Nieuwenhuizen, Peter de Reuver, Hans van Engelen, Koen van Engelen, Frank van Rooijen, Andre Voorhout, Herman Derks, Ron van Breukelen, Jan Peters, Marco van Schaik en Ton van Harten)
Mijn Ereleden:
Adriaan van Oosterom , Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg, en erevoorzitter Harry Bos
Mijn hoffotografen:
Berry van der Lit en Henk Barten
Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met hun vrijwilligers, zoals altijd teveel om op te noemen.

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen zaterdag 11 november 2017

 

De proclamatie van Prins Dagobert XLII
Willibrord van Breukelen – 2017

prins-dagobert-42Wij, Prins Dagobert XLII, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen
Beschermheer van Kort-Jak tot Schoollaan
Grootmeester in het opleiden van de volgende generatie
Bijgestaan door mijn Prinses Petra
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken

Verordenen en bepalen de volgende elf regels:
Ten 1e:
Dat wij dit jaar weer met veel plezier gebruik zullen maken van leutbunker ‘Ons Dezibel’.
Ten 2e:
Dat Nederland Harmelen leert kennen als Oldenheim, maar dat het voor ons altijd de Kwakbollenpoel zal blijven.
Ten 3e:
Dat de vernieuwde Kwakketaria net zo goed bezocht zal worden als het afgelopen jaar.
Ten 4e:
Dat vroeg komen niet alleen langer feesten is, maar dat het de kans om binnen te komen ook groter maakt.
Ten 5e:
Dat de vernieuwde dorpskern pas echt ingewijd is als de optocht er overheen is gegaan.
Ten 6e:
Dat iedereen zich kan verkleden zoals hij of zij wilt, want iedereen is welkom bij de Kwakbollen.
Ten 7e:
Dat ‘Ons Dezibel’ komend jaar weer veel verhuurd mag worden.
Ten 8e:
Dat de gemeente zorgt voor voldoende huisvesting, zodat jongeren De Kwakbollen nog jaren voort kunnen zetten.
Ten 9e:
Dat de nieuwe bestuursleden de komende jaren hun taken met plezier en naar tevredenheid uit zullen voeren.
Ten 10e:
Dat wij heel blij zijn met het nieuwe Harmelense dorpshuis, maar er tijdens carnaval maar één plek is die de moeite waard is om naar toe te gaan. Namelijk onze leutbunker!
Ten 11e:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:

          Zij die zullen carnavallen, groeten U

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Mijn opper Marco van Schaik
Mijn steun en toeverlaat tijdens het carnaval.
Specialist in het genieten van zijn nieuwe functie bij de Kwakbollen.
Bas de Jong
Raadsheer voor het niet durven kijken tijdens spannende films.
Specialist in het helpen uitkiezen van een prinsessenjurk.
Marco Nolte
Raadsheer voor het nooit opgeven en altijd doorzetten ondanks tegenslagen.
Specialist in het proberen te verpesten van carnaval voor alle Feyenoord supporters.
Martijn Kerste
Raadsheer voor het tevoorschijn toveren van onze Grote Kwak.
Specialist in het afstoppen van zijn mannetje en tegelijkertijd opvoeden van bijdehante supportertjes.
Michael van Dam
Raadsheer voor het op tijd komen tijdens het gehele carnaval.
Specialist in het opzoeken van het randje tijdens het uitvoeren van zijn grappen.
Arno Tummers
Raadsheer voor goede gesprekken over onze vaderlandse historie.
Specialist in slechte gesprekken over voetbal.
Patrick van der Ven
Raadsheer voor het leggen van een goede basis.
Specialist in het verzorgen dat jong en oud hun eigen carnaval kunnen vieren.
Bram Sistermans
Raadsheer voor het testen van de Bass.
Specialist in het organiseren van een feestje.
Ronald Nieuwenhuizen
Raadsheer voor een natje en een droogje.
Specialist in het besturen van de trekker voor de prinsenwagen.
Jan van Batenburg
Raadsheer voor Harmelense zaken.
Specialist in fop jan knor.

Mijn narren:
Jelle de Rijk en Timon Tummers.

Mijn dansmariekes
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband
Onder leiding van Willem Pauw en Anne Peters.

Mijn bestuur
Peter de Reuver/Jeroen Oostveen, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen en Marco van Schaik, onder voorzitterschap van Tim Sistermans

Mijn Prinsenraad
Bestaande uit oud-prinsen, te veel om op te noemen.
Kees Kramer, Johan van Engelen, Jan van Batenburg, Ronald Nieuwenhuizen, Peter de Reuver, Hans van Engelen, Koen van Engelen, Frank van Rooijen, André Voorhout, Herman Derks, Ron van Breukelen, Jan Peters, Marco van Schaik, Ton van Harten

Mijn ereleden
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn hoffotografen
Henk Barten, Berry van der Lit en Wendy van der Ven.

Al mijn Kwakbollen
Alle leden in de vele commissies, met al hun vrijwilligers, te veel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op vrijdag 11 november 2016

….

De proclamatie van Prins Dagobert XLI
Koen van Engelen – 2016

Koen van EngelenWij,  Dagobert XLI (de 41e), Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van het buitengebied van Harmelen,
Grootmeester in de grond-, weg- en waterbouw,
Bijgestaan door mijn Prinses Anita,
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken;

Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten 1e:
Dat het mogelijk blijft om dit feest ,ondanks de steeds uitbreidende regelgeving, te blijven vieren.
Ten 2e:
Dat jongeren onder de 18 zich aan de regels houden en geen dingen doen die wij vroeger ook niet deden.
Ten 3e:
Dat iedereen die nog geen vriend van Dezibel is vanavond vriend wordt, zodat de verenigingen hun eigen honk kunnen behouden.
Ten 4e:
Dat grote wegopbrekeningen voortaan niet in het carnavalsweekend worden gepland.
Ten 5e:
Dat de Dorpsstraat niet te mooi wordt opgeknapt, omdat die anders te aantrekkelijk wordt voor het sluipverkeer.
Ten 6e:
Dat de optochtjury inziet dat er niet alleen mooie en enthousiaste groepen uit de Kwakbollenpoel, maar ook van  daar buiten meedoen.
Ten 7e:
Dat er nu niet  teveel Donderkopjes geboren  worden,  omdat anders onze Brede School te klein is gebouwd.
Ten 8e:
Dat onze nieuwe penningmeester zijn stage dit jaar met succes mag afronden.
Ten 9e:
Dat onze Leutbunker prachtig is opgeknapt. Laten we dit met zijn allen ook zo houden!
Ten 10e:
Dat onze gasten minimaal één hand gevuld houden met een vol glas, om zo ons voorbestaan  te waarborgen. Met dank namens onze penningmeester.
Ten 11e:
Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:
´Niets is te dol voor een Kwakbol ´!

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:
Onze Opperkwakbol: Herman Derks:
Mijn steun en toeverlaat tijdens deze carnavalsfeesten.
Specialist in het leveren van uitmuntende, door zijn vrouw gemaakte taart, tijdens de wagenbouw.
Martijn Kerste:
Raadsheer voor autohandel.
Specialist in delegeren van het ophalen en verzuipen.
Bas de Jong:
Raadsheer voor Amerikaanse zaken.
Specialist in met mooie meiden op de foto gaan, maar deze niet meenemen naar onze Kwakbollenpoel.
Willibrord van Breukelen:
Raadsheer voor het schrijven van geschiedenis.
Specialist in het nuttigen van goede whisky.
Arno Tummers:
Raadsheer voor  het onderwijzen van jongeren.
Specialist in het ontwerpen van praalwagens.
Marco Nolte:
Raadsheer voor correcte kascontroles.
Specialist in het vieren van een feestje.
Marco van Schaik:
Raadsheer voor roze carnavalszaken.
Specialist in het uitzoeken van gekleurde schoenen voor onder een smoking.
Michael van Dam:
Raadsheer voor dartzaken.
Specialist in het op het laatste moment regelen van je verjaardag.
Patrick van de Ven:
Raadsheer voor het rijden op driewielers.
Specialist in het slaan op de juiste paal.

Mijn Nar:
Mark van Engelen

Mijn Dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Anne Peters en Willem Pauw

Mijn bestuur:
Peter de Reuver, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen, Herman Derks onder voorzitterschap van Tim Sistermans.

Mijn Prinsenraad:
Henk Barten, Jan van Batenburg, Ron van Breukelen, Ton van Harten, Hans van Engelen, Johan van Engelen, Kees Kramer, Jan Peters, Ronald Nieuwenhuizen, Frank van Rooijen en André Voorhout

Mijn ereleden:
Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Henk Barten, Jan van Batenburg en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn digitale beeldvastleggers:
Henk Barten, Berry van der Lit en Wendy van de Ven.

Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met al hun vrijwilligers, teveel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op zaterdag 16 januari 2016.

De proclamatie van Prins Dagobert XL
Marco van Schaik – 2015

DAGOXL

Wij, Prins Dagobert XL, Prins der Kwakbollen,
Bij gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het Rijk der Kwakbollen,
Beschermheer van Harmelen Noord tot Maarssenbroek,
Grootmeester in het sluiten van huwelijken,
Bijgestaan door mijn hofdames Miranda en Rianne,
Als zodanig regerend over de Kwakbollenpoel en omstreken;
Verordenen en bepalen de volgende elf regels:

Ten 1e:

Dat we trots mogen zijn op al die  ́vrienden van Dezibel ́ die de renovatie/verbouwing van ‘ons Dezibel’ mede mogelijk hebben gemaakt.

Ten 2e:

Dat alle verenigingen in Dezibel ook de komende jaren hun schouders zetten in het nog mooier maken van ‘Ons Dezibel’.

Ten 3e:

Dat de gemeente Woerden de verenigingen en vrijwilligers ondersteunt i.p.v de vergunning aanvragen voor hen lastiger en ingewikkelder te maken.

Ten 4e:

Dat de minderheden in de samenleving nu eindelijk eens voor 100% geaccepteerd en gerespecteerd worden.

Ten 5e:

Dat we niet moeten vergeten dat er weer veel vrijwilligers klaar staan om van het carnaval een schitterend feest van te maken.

Ten 6e:

Dat de gemeente Woerden de winkels open laat gaan op de momenten dat de winkeliers dit zelf willen, maar dat op carnavalszondag alle winkels gesloten zullen zijn.

Ten 7e:

Dat de nieuwe carnavalswagen van De Kwakbollen weer jaren mee kan rijden in de optochten door Kwakbollenpoel en Knopengein.

Ten 8e:

Dat de vergoedingen voor het sluiten van huwelijken net zo hard stijgen als de kosten die bruidsparen moeten betalen.

Ten 9e:

Dat ‘zwarte Piet’ ook gewoon in de toekomst ‘zwart’ moet blijven.

Ten 10e:

Dat ‘Uit de kast komen’ net zo makkelijk zal gaan als een oude Kwakbol op de kast krijgen.

Ten 11e:

Dat wij hierbij het carnavalsjaar voor geopend verklaren onder het motto:

́Carnaval: wij hebben er de kracht voor ́!

 

 

Tijdens onze regeerperiode worden wij bijgestaan door de volgende raadsheren:

Onze Opperkwakbol: Herman Derks.

Een geweldig opper voor de raad. Onze linker en rechterhand tijdens het carnaval.

Martijn Kerste:
Raadsheer in bescherming van Janus tijdens het ophalen en verzuipen.
Specialist in het voeren van een goed gesprek op  ́hoog niveau ́

Bas de Jong:
Raadsheer voor het wonen in een ‘brandbare buurt’.
Specialist in het organiseren van een bingo met ballen!

Willibrord van Breukelen:
Raadsheer voor het vervoeren van mensen in taxi’s.
Specialist in het uitleggen van de geschiedenis aan onze medemens.

Chris Fredriks:
Raadsheer voor het digitaal vastleggen van alle hoogtepunten van het carnaval.
Specialist in auto’s en dan vooral het crossen.

Arno Tummers:
Raadsheer voor Onderwijs.
Specialist in het maken van mooie tekeningen voor  ́De Kwakbollenkrant ́.

Marco Nolte:
Raadsheer voor het volgen van een opleiding tot leraar.
Specialist in het opnieuw beginnen aan deze opleiding!

Harold Vianen:
Raadsheer voor het Manusje van alles zijn binnen  ́De Kwakbollen ́.
Specialist in het roeren in iemand anders zijn  ́zaken met een luchtje ́.

Gerben de Vos:
Raadsheer voor het geven van ‘huiskamerconcerten’.
Specialist in het jaarlijks bouwen van een carnavalswagen.

Tim Sistermans:
Raadsheer voor alles wat met publiciteit te maken heeft.
Specialist in het altijd maar serieus zijn tijdens  ́Radio Kwakbol ́.

Michael van Dam:
Raadsheer voor het opbouwen en afbreken van onze nieuwe carnavalswagen.
Specialist in het gooien van pijlen op een dartbord.

Patrick van de Ven:
Raadsheer voor het organiseren van gezellige tuinfeestjes.
Specialist in het besturen van een grote groene trike!

Mijn dansmariekes:
Onder leiding van Petra Beckers en Larissa Brinkman.

Mijn Kwakbollen Brassband:
Onder leiding van Andre Wisseloo en Willem Pauw.

Mijn bestuur:
Peter de Reuver, Berry van der Lit, Ronald Nieuwenhuizen, Herman Derks onder voorzitterschap van Tim Sistermans.

Mijn Prinsenraad:
Henk Barten, Jan van Batenburg, Ron van Breukelen, Ton van Harten, Hans van Engelen, Johan van Engelen, Kees Kramer, Jan Peters, Ronald Nieuwenhuizen, Frank van Rooijen en André Voorhout.

Mijn ereleden:
Jan van Batenburg, Henk Barten, Adriaan van Oosterom, Martin Vianen, Ton van Engelen, Theo van den Ing, die ons kortgeleden
ontvallen is en erevoorzitter Harry Bos.

Mijn digitale beeldvastleggers:
Henk Barten, Chris Fredriks en Matthijs van Bouwhorst.

Mijn nar:
Mark van Engelen.

Al mijn Kwakbollen:
Alle leden in de vele commissies met al hun vrijwilligers, teveel om op te noemen!

Aldus opgemaakt en uitgesproken te Harmelen op zaterdag 24 januari 2015.