De Proclamatie van Prins Dagobert XLV

Traditiegetrouw heeft “De Nieuwe” na zijn installatie zijn Proclamatie uitgesproken. Hij heeft hierbij zijn tekenkunsten ook gebruikt door met cartoons personages uit te beelden. Hier leest u het begin van zijn Proclamatie en één van zijn cartoons als voorbeeld. Klik op de link onderaan voor de gehele tekst en alle cartoons.

Wij, Dagobert XLV, bij de gratie van de Raad van Elf,
Vorst van het rijk der Kwakbollen,
Baron van Bergmolen tot Valkenkamp,
Connaisseur van prehistorie tot de 20e eeuw,
Meester in het oplepelen van oude koeien uit het verleden,
Bijgestaan door mijn Prinses Inge,
Als zodanig regerend over Kwakbollenpoel en omstreken,
Verordenen en bepalen de volgende elf regels,

Link naar de hele Proclamatie.