Bericht t.a.v. carnaval/optocht 2022

Van verschillende kanten krijgen we als bestuur de vraag ‘wat gaat er gebeuren met carnaval 2022?’ Eerlijk antwoord? Nog geen idee. Corona is nog onder ons en er is nog steeds veel onzekerheid over wat wel en niet kan doorgaan en onder welke voorwaarden.

Voor feesten in de carnavalsperiode zelf, straks eind februari 2022, is uitstellen van een definitieve ‘go’ of ‘no go’ prima mogelijk. Dergelijke feesten zijn in een korte tijdspanne op te tuigen. De optocht is een ander verhaal.

Veel bouwgroepen beginnen in de periode oktober/ november met de eerste stappen dus is bijtijds duidelijkheid een vereiste. Het kan niet zo zijn dat we wagens laten bouwen en dan op het laatste moment toch alles af te blazen.

Het bestuur van CV De Kwakbollen ziet nú geen mogelijkheid een optocht te organiseren, echter…   als in de komende weken de regelgeving verandert zijn er misschien weer wél mogelijkheden.

Het bestuur heeft besloten om uiterlijk 1 november 2021 een definitief ja of nee uit te spreken over het doorgaan van de optocht in de Kwakbollenpoel. 

Dat gaat dan ook direct gecommuniceerd worden.

Wij hopen er in ieder geval het beste van zodat we weer ‘ouderwets’ een optocht kunnen organiseren en een feestje kunnen vieren.

Met vriendelijke groet en alááf,

Bestuur C.V. De Kwakbollen