Carnavalsmis eervol met humor!

Op zondag 5 februari werd voor de tweede keer de Carnavalsmis georganiseerd in de Sint Bavo Kerk te Harmelen. Een Carnavalsmis is gewoon een kerkdienst, maar dan met humor en toch een zeer eervolle gebeurtenis. Om 10.00 uur begon de mis waarbij de Prinselijke Paren van de Bavoschool en de Notenbalk ook aanwezig waren. De Prinselijke Paren en de Raad van Elf van de scholen gingen als eerste de kerk binnen waarna de Raad van Elf van C.V. De Kwakbollen volgde.

Tijdens de carnavalsmis werden er diverse liederen gezongen en werd er gebeden. Ook de preek sloeg aan. Deze preek had humor maar toch ook zeker een boodschap. De Prinselijke Paren en de Raad van Elf leden werden ook nog gezegend waarna we allemaal in de polonaise de kerk gingen verlaten.

Kortom het was een zeer eervolle, eerbiedwaardige, maar ook zeker een carnavaleske viering. En dat alles onder leiding van Frank van Rooijen. Complimenten!!

Veel mooie foto's zijn gemaakt door de 'huisfotograaf' van de Sint Bavokerk. Deze zijn te zien op www.sintbavoharmelen.nl