In memoriam Theo van den Ing

In Memoriam Theo van den Ing
Ere-lid en oud-voorzitter C.V. De Kwakbollen

Theo-van-den-IngDonderdagmorgen 15 januari 2015 bereikte ons het bericht dat ons aller Theo van den Ing is overleden. Theo is voor onze vereniging van onschatbare waarde geweest. Vanuit de Brabantse gedachte heeft hij het carnaval in Harmelen vorm gegeven en stond hij aan de wieg van C.V. De Kwakbollen uit de Kwakbollenpoel.

Theo had een eigen stijl van acteren en wist altijd precies wat er speelde in de vereniging. Zijn lijfkreet was: “Het Is Geen Werrek”. M.a.w., als je iets met veel plezier doet dan is het geen werk.

Het organiseren van carnaval was hem op het lijf geschreven. Hij heeft alle geledingen van de vereniging doorlopen, alleen Dansmarieke ging zelfs Theo te ver. Als bestuurslid van het toenmalige P.J.-huis en als voorzitter of Opper van C.V. De Kwakbollen stond hij in het middelpunt van het carnavalsgebeuren. Hij heeft de verjonging in de Raad van Elf gestalte gegeven, was de bedenker van het ophalen van onze mascotte uit de Rijn en dat onze Prinsen altijd Dagobert heten. Als we de krant KWAKBOLLENNIEUWS 1978 openslaan lezen we: “Samenstelling : Th.A.v.d. Ing”, ja ook dat zat in zijn totaalpakket.

Er werd op de Standerdmolen heel wat afvergaderd die eerste jaren over de Proms, het  Seniorencarnaval, de carnavalskrant, nieuwe carnavalssteken voor de Raad van Elf, etc etc. Jeanne schonk dan een kopje koffie in, met altijd iets lekkers erbij. Gezelligheid boven al. En Theo was de spin in het web.

THEO WAS CARNAVAL !

Theo heeft ca. 15 jaar geleden het lintje “Orde van Oranje Nassau” ontvangen als dank voor de vele activiteiten binnen Harmelen, waaronder de Carnavalsactiviteiten. Hij droeg het lintje vol trots op de Koninginnedagen en Koningsdag bij de aubade.

Een stukje carnavalsgeschiedenis van Harmelen is van ons heen gegaan. Het is zeker dat wat hij heeft achtergelaten een vereniging is die gebouwd is op tradities, maar volop leeft in de gemeenschap Harmelen, genaamd de Kwakbollenpoel. Wij zullen ons Theo blijven herinneren als een actieve man en wij danken hem voor zijn inzet en al zijn werkzaamheden voor Harmelen. En dan speciaal voor C.V. De Kwakbollen was hij een echte vriend!

Vriend

Je hebt iemand nodig,
eerlijk en oprecht.
Die, als het er op aan komt
voor je bidt en voor je vecht.

Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient,
Dan pas kan je zeggen…
Ik heb een vriend.

We wensen Jeanne, de rest van de familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

C.V. De Kwakbollen