De Balans

Het is alweer enige tijd geleden, maar af en toe denken we nog steeds terug aan dat fijne feest in dat we in februari mee mochten maken. Vele Kwakbollen zijn druk in de weer geweest om het tot een groot succes te maken, maar is al dat georganiseer van die festiviteiten eigenlijk wel zo nuttig, leuk en succesvol?? Laten we bij het begin beginnen, want voor het carnaval überhaupt kan beginnen wordt er veel vergaderd en georganiseerd. Verdeeld over vele commissies gaan…
 

een heleboel vrijwilligers in de weer om hun stukje te organiseren, sommige zelfs tot diep in de nacht, maar wat er dan nog georganiseerd wordt?? Denk dan maar aan de Prinsenreceptie, Optocht, Thema-avond, Kinder- en Seniorencarnaval, Meezingavond, Ophalen en Verzuipen, Scholenbezoek en natuurlijk ook het ziekenbezoek. Al met al hebben we kunnen zien dat er veel, heel erg veel tijd in gaat zitten, in erg veel verschillende activiteiten en dat dan voor een feest van een paar dagen. Ook tijdens de festiviteiten zitten die Kwakbollen niet stil. Met een grote vorm van bevlogenheid zorgen ze er tijdens carnaval voor dat er overal voldoende te drinken is, er een leuk deuntje weggespeeld wordt, of zijn ze gastheer voor alle bezoekers. Daarbij loopt de een met narrenpak, de ander in smoking met een steek op (zowaar nog in verschillende kleuren), dan weer met een cape, dan weer zonder en zijn er ook een paar die met hun veertjes staan te pronken. Gelukkig is er in die mannelijke bedrijvigheid ook nog vrouwelijk schoon te ontdekken, maar vaak lopen die dan weer achter zo’n steek met veer en cape aan. Daaromheen lopen allemaal verkleedde figuren die dan weer achter de bar staan, dan weer glazen aan het rapen zijn, jassen aan het ophangen zijn of foto’s nemen. Ook tijdens het carnaval zitten al die mensen dus verre van stil. Uiteraard maken ze dan nadat iedereen al naar huis is vertrokken de complete leutbunker nog even schoon om dan vroeg in de morgen weer aanwezig te zijn om alle spulletjes klaar te zetten zodat de feestvierders weer aan de gang kunnen. Want daar draait het dan blijkbaar echt wel om…

Nadat alle festiviteiten zijn geweest, wordt er natuurlijk weer door iedereen nagepraat, maar in dit geval over hoe het is geweest. Het is een soort nakaarten waarbij wordt gekeken of alles wel goed is gegaan. Uit deze besprekingen worden waar mogelijk verbeterpunten gehaald die een volgend jaar op een andere manier kunnen worden georganiseerd, waarna het hele verhaal eigenlijk weer van voor af aan begint. We kunnen het bijna bekijken als een bezigheidstherapie met een sociaal en maatschappelijk verantwoord karakter. Op deze manier verwoord is dit binnen de vereniging beter bekend onder de term "viaduct".

Langzamerhand is ons wel opgevallen dat het organiseren van die paar daagjes lol iets meer tijd en moeite dan de paar gezellige vergaderingen die we in gedachten hadden. Er wordt door heel veel mensen nagedacht over en gekeken naar alle verschillende aspecten die het feest met zich meebrengt. Van veiligheid tot drankvoorraden, van een persbijeenkomst tot vele vergaderingen, van bestuur tot prinsenraad, van het ophalen tot aan het verzuipen van de kikker zijn er vrijwilligers bezig om voor Kwakbollenpoel wat te organiseren. En als we dan zo terug mogen kijken staat er dan een bijzondere en hechte groep Kwakbollen die op een zeer gezellige manier een bijzonder en professioneel evenement weten te organiseren. Er valt dan ook weinig anders te zeggen dan dat al dat georganiseer van die mensen op een leuke, gezellige en zeker ook een succesvolle manier zijn vruchten afwerpt. Het is niet voor niks dat Kwakbollenpoel al 33 jaar leeft en vele, vele Kwakbollen, Kwakbollerinnen en Donderkopjes door het evenement geenthousiasmeerd zijn en zeker ook zullen worden.